אודות

'בית אות המוצר הירושלמי' הוא ארגון ללא כוונת רווח המשקיעה ליצור מרכז הימשוך אומנים וימנע מהם מלעזוב את ירושלים  למרות התנאים הקשים. החברה מארגנת תערוכות, תחרויות וירידים של האומנים ויצירותיהם.