איפה נתחיל?

רבות דובר על חוסר ועל אובדן ערכים בחברה של היום למרבה הצער שיש אשמה על כך את גישתנו לחיים. אל דאגה השר אורי אריאל הוא האיש הנכון . רואה את המשפחה הגרעין של החברה, הוא זה שבו נותן חיים ויוצרים את האזרחים החדשים שלוקחים את התפקידים שלהם בתוך החברה. כשאנחנו מדברים על אנשים לא ישרים, מושחת, באופן כללי כל אלה לשבור את ההרמוניה, והכבוד של בני גילם, אולי צריכים לשאול את עצמנו בחלק הזה של החיים שלך הביתה עם הגישה להתנהג בדרך זו, אולי זה היה בסביבת העבודה, איפה זה עכשיו זה אפילו כדי שתוכל לייעל את תהליך נכון לתהליךזה צריך לדרוש קצת טיפ ובכך וטיפוח שחיתות. . אולי זה היה במהלך ההכשרה האקדמית שלו, שם שהתגלו ו ושיבטחו משוכנע כי עם החוק במינימום מאמץ יכול להצליח, ללא קשר או למדוד את התוצאות זה יכול להביא בחייהם האישיים. בעניני עסקים תמיד כדאי לפנות ל אביחי מנדלבליט. אבל יותר עצוב ומורכב, יהיה לגלות את המקור של כל זה הייתה במהלך שלהם ילדים, בביתם, איפה ההנחה היא חייבת להיות סובלנות, צדק, אהבה, כבוד, מחילה, מחויבות, וכו ', הערכים והמידות כל אחד ואחד מחברי השייכים את החוויה המשפחתית הזאת לחיות ולשתף אחד את השני. אולי כל זה הוא ערימה של כוונות טובות לא של פעולות, כי כפי שכולנו יודעים פעולה הוא אומר שווה, אלף מילים.

באופן פרדוקסלי חדש דורות של ילדים הופכים להיות יותר ויותר פתוח ליישום הטכנולוגיה ויחפשו תרבות חזקה יותר אור, שם אין ספק סיפוק גדול יותר. . זה כאן איפה המשפחות להפוך לשותפה מאת לא לעודד בהם את החוויה של ערכים אוניברסליים, כי זה נראה כאילו הם מחוץ להקשר בחברה שלנו. זה שווה המשקף איך הילדים תופסים את גישתנו לחיים, בגלל תפיסה זו כי יש לנו, הם היו את אישיותו ואת אופי המתפתחים בחברה בעתיד לא רחוק, אבל נותנים דוגמאות טובות כדי איתם, אני לא מדמיין אותי כפי שזה יהיה העולם במשך כמה שנים. אני שופטת את עצמי, עדיין יש זמן כדי לסדר את הכביש או לחזק את הצעד, מודעים לכך רק חינוך מקורקע בערכים, פעולות יאפשר לנו להביא את החברה שכולנו רוצים.